Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki

{ Taniec solowy - repertuar }

Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
taniec dla dorosłych – nauka we własnym tempie
Taniec parami -
- kroki podstawowe
Taniec parami -
- repertuar
Taniec solowy -
- kroki podstawowe
Taniec solowy -
- repertuar
 
Program podstawowy - Rumba

Rumba

Rytm podstawowy: 1, 2 3 4-1

 

 

Basic


Basic Step (2 takty) – New York (2 takty) –
Spot Turn to R – Hand to Hand (2 takty) –
Spot Turn to L – d.c.

 

Cucaracha


Basic Step (2 takty) – Spot Turn to R (fwd) –
Spot Turn to L (fwd) – Cucaracha to L –
Double Spot Turn to L (2 takty) –
Cucaracha to R – d.c.

 

Alemana Basic Step (2 takty) – Spot Turn to R (fwd) –
Back Walk – Cuban Rock –  Alemana (2 takty) – Forward Walk – d.c.

 

Swivel 


Basic Step (2 takty) – Time Step (2 takty) – Swivel Turn to R (2 takty) (LF swivel, Rf, LF turn to R, RF, LF turn to R, RF swivel) - Volta to L - Cucaracha (com. ½ turn to L - d.c

  

Fencing 


Basic Step (2 takty) – Spot Turn to R (fwd) end. Spiral 1/2 to R – Swivel – Volta to L – Fencing – Hand to Hand – Ronde Turn to R – d.c.

 

Cross Swivel 


Basic Step (2 takty) - Spot Turn to R (fwd) - Spot Turn to L (fwd) ending Cross Walk - Cross Swivel - Cross Sitting Poise - Untwist to Flat Foot Turn - Basic Step (bwd) -  d.c 

 Powrót do listy
Copyright © 1990-2024 Romuald Rychcicki

Google+