Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki

{ Regulamin }

Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
taniec dla dorosłych – nauka we własnym tempie
AdresDojazdPlan zajęćCennikRegulaminInformatorPytania i odpowiedzi
 

REGULAMIN

 

1. Lekcja trwa 45 min, 60 min lub 75 min – w zależności od rodzaju zajęć.

Lekcja tańca solowego trwa 60 minut a tańca parami - 75 minut.

Lekcja indywidualna trwa - 45, 60 lub 75 minut.

 

2. Na lekcjach obowiązuje obuwie zmienne

Obuwie może być taneczne, wyjściowe lub sportowe - przeznaczone tylko do zajęć.

Należy unikać  czarnej brudzącej gumy i metalowych okuć.

 

3. Opłaty za lekcje tańca należy wnosić przy ich rezerwacji.

Karnet miesięczny obejmuje wszystkie lekcje grupy w miesiącu od momentu rezrerwacji.

Lekcje pojedyncze można nabywać w miarę wolnych miejsc.

 

4. Okresem rozliczeniowym zajęć jest miesiąc kalendarzowy.

Opłacone karnetem lekcje należy wykorzystać w danym miesiącu.

 

5. Lekcje opłacone karnetem mogą być wykorzystane tylko przez jego nabywcę.

Zawarta w cenie karnetu ulga przysługuje  wyłącznie nabywcy.

 

6. Nabywca karnetu ma zarezerwowane miejsce w grupie także na następny miesiąc.

Rezerwację należy potwierdzić opłatą przed końcem aktualnego  miesiąca.

 

7. Zmiana grupy zajęciowej możliwa jest po wcześniejszym uzgodnieniu.

Liczebność grup zajęciowych nie może  przekroczyć ustalonego limitu.

 

8. Przy rezygnacji z nauki nabywcy karnetu przysluguje zwrot należności

 z potrąceniem opłat za każdą lekcję do momentu zgloszenia rezygnacji.

Lekcje do momentu zgłoszenia rezygnacji rozliczane są jak lekcje pojedyncze.

 

 

Copyright © 1990-2018 Romuald Rychcicki

Google+