Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki

{ Taniec solowy - repertuar }

Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
taniec dla dorosłych – nauka we własnym tempie
Taniec parami -
- kroki podstawowe
Taniec parami -
- repertuar
Taniec solowy -
- kroki podstawowe
Taniec solowy -
- repertuar
 
Program dodatkowy - Rock and Roll

Rock & Roll

Rytm podstawowy;  W W S S (wolny wolny szybki szybki)

 

 

Flick

Basic Step (x2 – 3 takty) – Swivel to R & to L
(1-2 3-4) – Flick & Outstep (2 takty) – Turning Walk (2 takty) – Cucaracha (2 takty) - d.c

 

Zig Zag

Basic Step (x2 – 3 takty) – Taps RF & LF (1-2 3-4) - Zig Zag to L (com RF across 1234) - Flick & Rock (RF kick 1-2; LF kick 3-4; RF LF RF rock 12 3-4) - Zig Zag to R (com LF across 1234) - Flick & Rock (com LF kick 1-2 3-4 12 3-4) -Turning Walk (2 takty) - Cross Walk (2 takty) - d.c

 

 

 

 

 


Powrót do listy
Copyright © 1990-2023 Romuald Rychcicki

Google+