Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki

{ Taniec parami - repertuar }

Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
taniec dla dorosłych – nauka we własnym tempie
Taniec parami -
- kroki podstawowe
Taniec parami -
- repertuar
Taniec solowy -
- kroki podstawowe
Taniec solowy -
- repertuar
 
Program światowy - tańce standardowe - Walc Wiedeński

WALC WIEDEŃSKI 

Rytm podstawowy: 1 2 3

 

   

Poziom Pierwszy - Basic

Basic Step (Natural Turn) (4 takty) - Side Step (4 takty) - d.c 
 
Poziom Drugi - Reverse Turn
 

Natural Turn (4 takty) - Side Step (2 takty) - Reverse Turn
(4 takty) - Side Step (2 takty) - d.c 

 
 
Poziom Trzeci - Spin

Natural Turn (3 takty) – Spin (3 takty) – Side Step (2 takty) - Reverse Turn (4 takty) - Side Step (2 takty) – d.c
 

 

Poziom Czwarty - Contra Check

Natural Turn (3 takty) – Spin (3 takty) – Side Step (2 takty) - Reverse Turn (4 takty) – Contra Check (2 takty) - d.c 
 

 

Poziom Piąty - Big Top

Natural Turn (3 takty) – Spin (3 takty) – Side Step (2 takty) – Reverse Turn (4 takty) – Oversway (2 takty) - Big Top (2 takty) – Contra Check (2 takty) - d.c 
 

 

Poziom Szósty - Telespin

Natural Turn (3 takty) – Spin (3 takty) – Side Step (2 takty) - Reverse Turn (4 takty) - Oversway (2 takty) - Leg Hook 
(2 takty) - Swivel (2 takty) - Telespin (2 takty) - Big Top
(2 takty) - Contra Check (2 takty) - d.c 

 

 

Poziom Siódmy - Fallaway

Natural Turn (3 takty) - Spin (3 takty) – Side Step (2 takty) -
Tele Corte (2 takty) - Fallaway (2 takty) - Reverse Turn
(4 takty) – Oversway (2 takty) - Leg Hook (2 takty) – Swivel (2 takty) – Telespin (2 takty) - Big Top (2 takty) – Contra
Check (2 takty) - d.c 

 

 

Poziom Ósmy - Same Foot Lunge

Natural Turn (3 takty) - Spin (3 takty) – Side Step (2 takty) - Tele Corte (2 takty) - Fallaway (2 takty)) - Reverse Turn
(4 takty) – Oversway (2 takty) - Leg Hook (2 takty) – Swivel
(2 takty) – Same Foot Lunge (2 takty) - Attitude (2 takty) - Developee & Roll (2 takty) - Telespin (2 takty) - Big Top (2 takty) – Contra Check (2 takty) - d.c 

 

 

Poziom Dziewiąty - Standing Spin

Natural Turn (3 takty) – Spin (3 takty) – Side Step (2 takty) - Tele Corte (2 takty) - Fallaway (2 takty) - Reverse Turn
(4 takty) – Oversway (2 takty) - Leg Hook (2 takty) – Swivel
(2 + 2 takty) – Standing Spin (4 takty) - Same Foot Lunge
(2 takty) - Attitude (2 takty) - Developee & Roll (2 takty)  - Telespin (2 takty) - Big Top (2 takty) – Contra Check
(2 takty) - d.c 

 

 

 

 Bonus - Rudolph Fallaway

Natural Turn (3 takty) – Pivots (2 takty) – Rudolph Fallaway to Developee (3 takty) - Telemark (2 takty) - Right Hinge (2 takty) - X Line (2 takty) - Back Check & Twist Turn (4 takty) -
Chair (2 takty) - Contra Check (2 takty) - d.c 
 


 

Bonus - Slow Lock

Natural Turn (3 takty) – Spin (2 takty) - Ronde (4 takty) -
Slow Lock – Tumble Turn (2 takty) - Left Hinge (2 takty) - Swivel to Eros Line (4 takty) – Telespin (2 takty) - Left Whisk (2 takty) - Hesitation (2 takty) - Outside Oversway to PP (4 takty) - Open Big Top (2 takty) - Contra Check (2 takty) - d.c
 


 

Bonus - Americsn Smooth

Natural Turn (4 takty) – Side Step – Spiral to L end. SHP - Reverse Turn (SHP) (2 takty) - Contra Check (SHP) 
(2 takty: 1-2-3 1-2 3) - Hug to Oversway (2 takty)  - Spiral to R end. SHP (2 takty) - Side Step (SHP) (2 takty) - Natural Turn (SHP) (4 takty) - Underarm Turn end. CLP (2 takty) - Openning Out (end. Lady's Turn to L) (4 takty) – Reverse Turn (2 takty) – Contra Check (2 takty) – d.c 

 


 

Bonus - Wedding Dance

Openning Out to R & to L end. lady's Turn to R to SHP (6 taktów) – Side Step in SHP (2 takty) – Natural Turn in SHP (4 takty) – Underarm Turn end. CLP (2 takty) – Roundabout (2 takty) – Rope Spinning end. SHP (4 takty) - Side Rock in SHP (4 takty) - Unwrap (2 takty) - Check to R in SHP (2 takty) - Hug to Oversway (4 takty) - Basic Step (4 takty) - d.c 
 

 

 

 

 
 


Powrót do listy
Copyright © 1990-2020 Romuald Rychcicki

Google+