Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki

{ Taniec parami - repertuar }

Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
taniec dla dorosłych – nauka we własnym tempie
Taniec parami -
- kroki podstawowe
Taniec parami -
- repertuar
Taniec solowy -
- kroki podstawowe
Taniec solowy -
- repertuar
 
Program światowy - tańce standardowe - Walc Wiedeński

WALC WIEDEŃSKI 

Rytm podstawowy: 1 2 3

 

   

Poziom Pierwszy - Basic

Basic Step (Natural Turn) (4 takty) - Side Step (4 takty) - d.c 
 
Poziom Drugi - Reverse Turn
 

Natural Turn (4 takty) - Side Step (2 takty) - Reverse Turn
(4 takty) - Side Step (2 takty) - d.c 

 
 
Poziom Trzeci - Spin

Natural Turn (3 takty) – Spin (3 takty) – Side Step (2 takty) - Reverse Turn (4 takty) - Side Step (2 takty) – d.c
 

 

Poziom Czwarty - Contra Check

Natural Turn (3 takty) – Spin (3 takty) – Side Step (2 takty) - Reverse Turn (4 takty) – Contra Check (2 takty) - d.c 
 

 

Poziom Piąty - Big Top

Natural Turn (3 takty) – Spin (3 takty) – Side Step (2 takty) – Reverse Turn (4 takty) – Oversway (2 takty) - Big Top (2 takty) – Contra Check (2 takty) - d.c 
 

 

Poziom Szósty - Telespin

Natural Turn (3 takty) – Spin (3 takty) – Side Step (2 takty) - Reverse Turn (4 takty) - Oversway (2 takty) - Leg Hook 
(2 takty) - Swivel (2 takty) - Telespin (2 takty) - Big Top
(2 takty) - Contra Check (2 takty) - d.c 

 

 

Poziom Siódmy - Fallaway

Natural Turn (3 takty) - Spin (3 takty) – Side Step (2 takty) -
Telecorte (2 takty) - Fallaway (2 takty) - Reverse Turn
(4 takty) – Oversway (2 takty) - Leg Hook (2 takty) – Swivel (2 takty) – Telespin (2 takty) - Big Top (2 takty) – Contra
Check (2 takty) - d.c 

 

 

Poziom Ósmy - Same Foot Lunge

Natural Turn (3 takty) - Spin (3 takty) – Side Step (2 takty) - Tele Corte (2 takty) - Fallaway (2 takty)) - Reverse Turn
(4 takty) – Oversway (2 takty) - Leg Hook (2 takty) –
Swivel (2 takty) – Same Foot Lunge (2 takty) - Attitude & Developee (2 takty) - 
Roll (2 takty) - 
Telespin (2 takty) - Big Top (2 takty) –
Contra Check (2 takty) - d.c 

 

 

Poziom Dziewiąty - Standing Spin

Natural Turn (3 takty) – Spin (3 takty) – Side Step (2 takty) - Tele Corte (2 takty) - Fallaway (2 takty) - Reverse Turn
(4 takty) – Oversway (2 takty) - Leg Hook (2 takty) –
Swivel (2 + 2 takty) – Standing Spin (4 takty) -
Same Foot Lunge (2 takty) - Attitude & Developee (2 takty)  -R
oll (2 takty) -  Telespin (2 takty) - Big Top (2 takty) –
Contra Check (2 takty) - d.c 

 

 

 

 Bonus - Chair

Natural Turn (3 takty) – Spin (2 takty) - Rudolph Fallaway to Developee (3 takty) – Reverse Turn end. Corte (4 takty) - 
Right Hinge (2 takty) to  X Line (2 takty) – Back Check & Slip Pivot (2 takty) - Natural Telemark (2 takty) - Chair (2 takty) - Contra Check (2 takty) – d.c
 


 

Bonus - Tumble Turn

Natural Turn (3 takty) – Spin to Ronde (3 takty) -
Stop Lock (2 takty) – Tumble Turn (2 takty) - Back Wing (2 takty) - Telemark to Telespin (4 takty) - Left Whisk & Untwist (2 takty) - Hover Cross to  PP (2 takty) - Open Big Top (2 takty) –
Contra Check (2 takty) - d.c
 


 

Bonus - Outside Check

Natural Turn (3 takty) – Spin - Switch (Left Lunge & Pivot)
(2 takty) - Overspin (2 takty) - Left Hinge (2 takty) -
Swivel (2 takty) - Cross Oversway (2 takty) - Telespin (2 takty) - Weave (4 takty) - Outside Check (2 takty) -
Contra Check (2 takty) - d.c
 

 

 

Bonus - Americsn Smooth

Natural Turn (4 takty) – Side Step – Spiral to L end. SHP - Reverse Turn (SHP) (2 takty) - Contra Check (SHP) 
(2 takty: 1-2-3 1-2 3) - Hug to Oversway (2 takty)  -
Spiral to R end. SHP (2 takty) - Side Step (SHP) (2 takty) - Natural Turn (SHP) (4 takty) - Underarm Turn end. CLP
(2 takty) - Openning Out (end. Lady's Turn to L) (4 takty) – Reverse Turn (2 takty) – Contra Check (2 takty) – d.c 

 


 

Bonus - Wedding Dance

Openning Out to R & to L end. lady's Turn to R to SHP
(6 taktów) – Side Step in SHP (2 takty) – Natural Turn in SHP (4 takty) – Underarm Turn end. CLP (2 takty) – Roundabout
(2 takty) – Rope Spinning end. SHP (4 takty) -
Side Rock in SHP (4 takty) - Unwrap (2 takty) -
Check to R in SHP (2 takty) - Hug to Oversway (4 takty) -
 Basic Step (4 takty) - d.c 

 

 

 


Powrót do listy
Copyright © 1990-2024 Romuald Rychcicki

Google+