Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki

{ Taniec parami - repertuar }

Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
taniec dla dorosłych – nauka we własnym tempie
Taniec parami -
- kroki podstawowe
Taniec parami -
- repertuar
Taniec solowy -
- kroki podstawowe
Taniec solowy -
- repertuar
 
Program światowy - tańce standardowe - Walc Angielski

 

       WALC  ANGIELSKI  

      Rytm podstawowy : 1 2 3
     

Poziom Pierwszy  -  Basic

Basic Step (2 takty) – Natural Turn (4 takty) – d.c

Basic Step
On: PN w przód, LN w bok, PN łdo LN,
LN w tył, PN w bok, LN łączy do PN;

Ona: przeciwnie

Natural Turn

On: PN w przód, LN w przód ze skrętem w prawo, PN do LN, LN w tył, PN w bok ze skrętem w prawo, LN do PN;
Ona: przeciwnie
 

 

Poziom Drugi  -  Spin

Basic Step (2 takty) – Natural Turn – Spin – Basic Step (bwd) - Reverse Turn (2 takty) – Basic Step (fwd) – d.c

Spin
On: LN w tył ze skrętem w prawo (mały krok), PN w przód ze skrętem w prawo (pomiędzy stopy p-ki), powrót na LNł;   Ona: PN w przód (pomiędzy stopy p-ra), LN w przód ze skrętem w prawo, PN w przód do p-ra (mały krok)

Reverse  Turn

On: LN w przód, PN w przód ze skrętem w lewo, LN do PN,
PN w tył, LN w bok ze skrętem w lewo, PN do LN

Ona: przeciwnie 
 

 

Poziom Trzeci  -  Hesitation

Natural Turn – Spin – Hesitation (2 takty) - Basic Step (bwd) -Reverse Turn (2 takty) – Basic Step (fwd) – d.c

Hesitation
On: PN w tył, LN w bok ze skrętem w lewo, powrót na PN, LN w tył, PN w bok ze skrętem w prawo, powrót na LN;          Ona: LN w przód, PN w przód ze skrętem w lewo, powrót na LN, PN w przód obok p-ra, LN w przód ze skrętem w prawo, powrót na PN  

 

  

Poziom Czwarty  -  Contra Check
       
Natural Turn – Spin – Hesitation (2 takty) – Chasse Roll - Reverse Turn - Contra Check – d.c
                                                                                                        Chasse Roll
On: PN w tył, LN w bok ze skrętem w lewo, PN do LN ze skrętem w lewo, LN w bok i nieco w przód (1 2 i 3); 
Ona: LN w przód, PN w przód ze skrętem w lewo, LN do PN ze skrętem w lewo, PN w bok i nieco w tył (1 2 i 3)

Contra Check
On: LN w przód w poprzek ciała na ugięte kolano, powrót na           PN ze skrętem w prawo, LN w tył (mały krok);    
 
Ona: PN w tył w poprzek ciała na ugięte kolano, powrót na         LN ze skrętem w przwo, PN w przód do p-ra (mały krok)      
 

  

Poziom Piąty  -  Big Top     
      
Natural Turn – Spin – Hesitation (2 takty) - Chasse Roll - Reverse Turn - Telemark - Oversway -  Big Top -
Contra Check – d.c


Telemark
On: LN w przód, PN w przód ze skrętem w lewo, LN w bok;  Ona: PN w tył, LN do PN ze skrętem w lewo, PN w bok 

Oversway
On: LN zgięta nieco w kolanie i powrót do normalnej pozycji (1-2-3); 
Ona: PN zgięta nieco w kolanie z LN wysuniętą w tył w poprzek ciała i powrót do normalnej pozycji (1-2-3)

Big Top
On: PN w przód obok p-ki, LN w tył w poprzek ciała ze skrętem w lewo, PN w tył (bardzo mały krok); 
Ona: LN w tył w poprzek ciała, PN do LN (na palcach) ze skrętem w lewo, LN w przód (bardzo mały krok)  

 

        

 Poziom Szósty - Telespin   
  
Natural Turn – Spin – Hesitation (2 takty) - Chasse Roll – Reverse Turn - Telemark - Oversway - Leg Hook –
Swivel (2 takty) Telespin - Big Top - Contra Check – d.cLeg Hook
On: na LN nic, PN do LN (1 2-3);
 
Ona: LN od kolana w górę, skręt na PN w prawo unosząc
LN z tyłu zgiętą w kolanie (1-2-3)

Swivel

On: LN w bok i nieco w tył skrecając sie w lewo, PN w bok i nieco w tył skręcając się w prawo (1-2-3  1-2-3);
 
Ona: LN w przód i skręt w lewo, PN w przód i skręt w prawo (1-2-3  1-2-3) 

Telespin

On: na PN nic, LN w przód pomiędzy stopy p-ki, PN w przód ze skrętem w lewo, LN w bok (1 i 2 3;
 
Ona: LN w przód, PN w przód naokołó p-ra, LN do PN ze skrętem w lewo, PN w bok (1 i 2 3)  
 

 

 Poziom Siódmy - Fallaway  
 
 
Natural Turn – Spin – Hesitation (2 takty) - Chasse Roll -
Hover Corte - Fallaway - Telemark - Oversway - Leg Hook -
Swivel (2 takty) – Telespin – Big Top - Contra Check – d.c


Hover Corte
On: PN w tył, LN w bok ze skrętem w lewo (1 2-3); 
Ona: LN w przód, PN w przód ze skrętem w lewo (1 2-3)

Fallaway

On: PN w bok, LN w tył w poprzek ciała,
PN w tył (mały krok);
 
Ona: LN w bok, PN w tył w poprzek ciała,
skręcając się w lewo LN w przód do p-ra (mały krok) 

 

 

Poziom Ósmy - Same Foot Lunge 
    
Natural Turn – Spin – Hesitation (2 takty) - Chasse Roll -
 Hover Corte - Fallaway - Telemark - Oversway -
Leg Hook - Swivel (2 takty) – Same Foot Lunge - 
Attitude & Developee - Roll -Telespin – Big Top -
Contra Check – d.c


Same Foot Lunge
On: PN w bok i nieco w przód na ugięte kolano (1-2-3); 
Ona: PN w tył w poprzek ciała na ugięte kolano (1 2-3)

Attitude & Developee & Roll

On: LN w bok i nieco w tył, na LN nic, PN w bok skręcając ciało lekko w prawo (1-2-3-1  2-3);
 
Ona: LN w przód unosząc PN z tyłu zgiętą w kolanie,
PN od kolana w górę, PN w tył w poprzek ciała skręcając ciało lekko w prawo (1-2-3-1  2-3) 

 

  

Poziom Dziewiąty - Standing Spin 
 
 
Natural Turn – Spin – Hesitation (2 takty) - Chasse Roll - Hover Corte - Fallaway - Telemark - Oversway - Leg Hook - Swivel (2 takty) – Standing Spin (2 takty) - Same Foot Lunge - Attitude & Developee - Roll – Telespin – Big Top -
Contra Check – d.c


Standing Spin
On: (kończy Swivel krzyżując PN za LN) skręt w prawo na dwóch stopach i dalej na PN podpierając się LN (1-2-3 1 2 3);
 
Ona: (kończy Swivel na LN) od PN w przód kroki naookoło
p-ra w prawo (1 2 i 3 i 1 i 2 3) 

 

 

 

    Bonus - Chair   

 Natural Turn – Spin - Rudolph Fallaway to Developee (2 takty) – Telemark - Hover Cross - Right Hinge – X Line (2 takty) – Back Check - Natural Telemark to PP - Chair - Contra Check – d.c 
 


 

Bonus - Tumble Turn       
 
Natural Turn – Spin to Ronde (2 takty) - Slow Lock –
Tumble Turn - Back Wing - Telemark - Telespin -
Left Whisk & Untwist - Hover Cross to PP - Open Big Top – Contra Check - d.c
 

  

        

Bonus - Outside Check       
 
Natural Turn – Spin - Switch - Overspin - Left Hinge - Swivel -Cross Oversway – Telespin - Weave (2 takty) - Outside Check – Contra Check - d.c
 

  

 

Bonus - American Smooth
     
Natural Turn – Open Impetus - Opening Out from PP -
Pull to SHP - Check to R &  L (SHP) (2 takty) - Hover Check (SHP) – LF Ronde (SHP) - Contra Check end. Pivot (SHP) -
Turn to R (SHP) – Check to R with Developee (SHP) –
Pull to CLP - Ousside Check - Outside Spin - Reverse Turn – Contra Check – d.c.
 

.        
 

Bonus - Wedding Dance   
       
Criss Cross (2 takty) - Maypole (2 takty) - Opening Out –
Hug to SHP – Check to R (SHP) - Spot Turn to L (SHP) -
Check with Developee (SHP) - Hug to CLP - Oversway - Underarm Turn - Roundabout (2 takty) -
Rope Spinning (2 takty) - Basic Step (2 takty) - d.c

 

     

 

 

 

 

 

 


Powrót do listy
Copyright © 1990-2023 Romuald Rychcicki

Google+