Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki

{ Taniec parami - repertuar }

Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
taniec dla dorosłych – nauka we własnym tempie
Taniec parami -
- kroki podstawowe
Taniec parami -
- repertuar
Taniec solowy -
- kroki podstawowe
Taniec solowy -
- repertuar
 
Program światowy - tańce standardowe - Tango

TANGO

 Rytm podstawowy: S Q Q S

 

Poziom Pierwszy - Basic

Basic Step (x3) – Turn to R (x2) – Back Corte – Turn to L - d.c

 

Poziom Drugi - Spin

Basic Step (x3) – SpinBack Rock (QQS) - Back Corte (QQS) – Turn to L - d.c
 

 

Poziom Trzeci - Whiplash
 
 Basic Step (x3) – Whiplash (SQQ) - Outside Swivel (SQQS) - Spin – Back Rock - Back Corte – Turn to L - d.c 
 

 

Poziom Czwarty - Contra Check

Link (SS QQ) – Whiplash - Outside Swivel -  Spin – Back Rock – Back Corte – Turn to L - Contra Check (QQ-S) -  d.c
 

 

Poziom Piąty - Big Top

Link – Whiplash - Outside Swivel - Spin – Back Rock – Back Corte – Telemark (QQS) – Oversway (S-S) – Big Top (QQS) -
Contra Check- d.c

 

 

Poziom Szósty - Telespin

Link – Whiplash - Outside Swivel - Spin – Back Rock – Back Corte – Telemark - Oversway - Leg Hook (Q-Q-S) - Swivel
(Q-Q Q-Q) - Telespin & Chasse (Q-QS QQS) - Big Top - Contra Check - d.c

 

 

Poziom Siódmy - Fallaway

Link – Whiplash - Outside swivel - Five Step (QQS QQ) - Promenade Link (SQQ) - Spin – Back Rock – Back Corte – Left Lunge (S-S) – Fallaway (QQS) - Telemark – Oversway - 
Leg Hook - Swivel - Telespin & Chasse - Big Top – Contra Check - d.c

 

  

Poziom Ósmy - Same Foot Lunge

Link – Whiplash - Outside Swivel - Five Step - Promenade Link -Spin – Back Rock – Back Corte – Left Lunge – Fallaway - Telemark - Oversway – Leg Hook – Swivel (SS S) - Same Foot Lunge (S-S) - Drag (&S-S) – Developee & Roll (Q-Q-S) - Telespin & Chasse - Big Top – Contra Check - d.c 
 

 

Poziom Dziewiąty - Standing Spin

Link – Whiplash - Outside Swivel - Five Step - Promenade Link - Spin – Back Rock – Back Corte – Left Lunge – Fallaway - Telemark – Oversway – Leg Hook – Swivel – Standing Spin (Twist Action - QQS QQS) - Same Foot Lunge – Drag - Developee & Roll - Telespin & Chasse - Big Top –
Contra Check - d.c

 

 

 

Bonus - Rudolph Fallaway

Link - Promenade (com. Flick) - Spin - Rudolph Fallaway & Developee – Telemark – Hover Cross - Right Hinge – X Line – Back Check & Twist - Chair - Contra Check – d.c
 


 

Bonus - Slow Lock

Link – Promenade Turn - Ronde - Slow Lock - Left Hinge - Swivel to Eros Line - Telespin - Left Whisk - Hesitation - Outside  Oversway - Hover Link - Open Big Top - Contra Check - d.c
 


 

Bonus - Flick

Link – Promenade Turn with High Ending - Stalking Walk – Closed Link -  Whisk to Flick - Promenade Lock with Kick - Whisk to Whiplash - Outside Spin - Twist Turn to R - Contra Check - Traveling Back Check - d.c
 

Powrót do listy
Copyright © 1990-2020 Romuald Rychcicki

Google+