Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki

{ Taniec parami - repertuar }

Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
taniec dla dorosłych – nauka we własnym tempie
Taniec parami -
- kroki podstawowe
Taniec parami -
- repertuar
Taniec solowy -
- kroki podstawowe
Taniec solowy -
- repertuar
 
Program światowy - tańce standardowe - Tango

TANGO

 Rytm podstawowy: S Q Q S

 

Poziom Pierwszy - Basic

Basic Step (x3) – Turn to R (x2) – Back Corte – Turn to L - d.c

 

Poziom Drugi - Spin

Basic Step (x3) – SpinBack Rock (QQS) - Back Corte (QQS) – Turn to L - d.c
 

 

Poziom Trzeci - Whiplash
 
 Basic Step (x3) – Whiplash (SQ-Q) - Outside Swivel to PP (SQ-Q) - Promenade - Spin – Back Rock - Back Corte –
Turn to L - d.c 

 

 

Poziom Czwarty - Contra Check

Walks & Back Link (SS QQ-S) – Whiplash - Outside Swivel
to PP -  Promenade - Spin – Back Rock – Back Corte –
Turn to L - Contra Check (QQ-S) -  d.c

 

 

Poziom Piąty - Big Top

Walks & Back Link – Whiplash - Outside Swivel to PP - Promenade - Spin – Back Rock – Back Corte – Telemark (QQS) – Oversway (S-S) – Big Top (QQS) - 
Contra Check- d.c

 

 

Poziom Szósty - Telespin

Walks & Back Link – Whiplash - Outside Swivel to PP - Promenade - Spin – Back Rock – Back Corte – Telemark - Oversway - Leg Hook (S-S) - Swivel (SS) - Telespin (&QQS) -
Big Top - Contra Check - d.c

 

 

Poziom Siódmy - Fallaway

Walks & Back Link – Whiplash - Outside Swivel to PP - Promenade - Spin – Back Rock – Back Corte –
Left Lunge (S-S) – Fallaway (SQQ) - Telemark –
Oversway - Leg Hook - Swivel - Telespin - Big Top - 
Contra Check - d.c

 

  

Poziom Ósmy - Same Foot Lunge

Walks & Back Link – Whiplash - Outside Swivel to PP - Promenade - Spin - Back Rock - Back Corte - Left Lunge - Fallaway - Telemark - Oversway - Leg Hook - Swivel (SS S) - Same Foot Lunge (S-S) - Drag (&S-S) - Developee & Roll
(Q-Q-S) - Telespin - Big Top - Contra Check - d.c 

 

 

Poziom Dziewiąty - Standing Spin

Walks & Back Link - Whiplash - Outside Swivel to PP - Promenade - Spin - Back Rock - Back Corte - Left Lunge - Fallaway - Telemark - Oversway - Leg Hook - Swivel - 
Standing Spin (Twist Action - QQS QQS) -
Same Foot Lunge - Drag - Developee & Roll - Telespin -
Big Top - Contra Check - d.c

 

 

 

Bonus - Chair

Walks & Back Link – Whiplash - Spin - Rudolph Fallaway to Developee – Open Reverse Turn - Right Back Corte to Hinge -
X Line – Back Check & Wing - Natural Twist Turn - Chair -
Contra Check – d.c
 


 

Bonus - Tumble Turn

Walks & Back Link – Whiplash - Spin to Ronde - Stop Lock - Tumble Turn - Back Wing - Telemark - Telespin -
Left Whisk & Untwist end. swivel to PP - Open Big Top -
Contra Check - d.c
 


 

Bonus - Outside Check

Walks & Back Link – Whiplash - Spin & Switch - Viennise Reverse Turn - Left Hinge - Swivel - Cross Oversway - Telespin - Weave - Outside Check - Contra Check - d.c
 

 

 

Bonus - Flick

Walks & Back Link – Whiplash - Back Cross Swivel - Five Step - Flick - Lock & Stumble - Back Walk Point - Promenade Link - Outside Sway on the Hip - Outside Spin - Twist Turn to R - Contra Check - Traveling Back Check - d.c  
 

Powrót do listy
Copyright © 1990-2023 Romuald Rychcicki

Google+