Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki

{ Taniec parami - repertuar }

Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
taniec dla dorosłych – nauka we własnym tempie
Taniec parami -
- kroki podstawowe
Taniec parami -
- repertuar
Taniec solowy -
- kroki podstawowe
Taniec solowy -
- repertuar
 
Program światowy - tańce latynoamerykańskie - Samba

   SAMBA  

Rytm podstawowy: 1 i 2

 

 

Poziom Pierwszy  -  Basic

Basic Step (4 takty) – Whisk (3 takty) – Underarm Turn -  d.c
 

 

Poziom Drugi - Turning Walk

Basic Step (4 takty) – Whisk (3 takty) – Underarm Turn – Turning  Walk (3 takty) – Underarm Turn – d.c
 

 

Poziom Trzeci - Volta

Basic Step (4 takty) – Whisk (3 takty) – Underarm Turn – Turning Walk (3 takty) – Underarm Turn –  Volta to L (2 takty) – Volta to R (2 takty) - d.c
 

 

Poziom Czwarty - Stationary Walk

Basic Step (4 takty) – Whisk (3 takty) – Underarm Turn – Turning Walk (3 takty) – Underarm Turn – Stationary Walk (2 takty) -  Volta to L (2 takty) – Stationary Walk
(2 takty) - Volta to R (2 takty) - d.c

 

 

Poziom Piąty - Bota Fogo

Basic Step (4 takty) – Whisk (3 takty) – Underarm Turn – Turning Walk (3 takty) – Underarm Turn – Bota Fogo (4 takty) – Stationary Walk (2 takty) - Volta to L (2 takty) –-Stationary Walk (2 takty) - Volta to R (2 takty) - d.c
 

 

Poziom Szósty - Samba Lock

Basic Step (4 takty) – Whisk (3 takty) – Underarm Turn – Turning Walk (3 takty) – Underarm Turn – Bota Fogo (4 takty) - Samba Lock (4 takty) – Stationary Walk (2 takty) - Volta to L (2 takty) - Stationary Walk (2 takty) -  Volta to R 
(2 takty) – d.c

 

 

Poziom Siódmy - Rolling & Hug

Basic Step (4 takty) – Whisk (3 takty) – Underarm Turn – Turning Walk (3 takty) – Underarm Turn – Bota Fogo (4 takty) - Samba Lock (4 takty) – Stationary Walk (2 takty) - Volta to L (2 takty) - Rolling & Hug (4 takty) - Stationary Walk (2 takty) - Volta to R (2 takty) – d.c
 

 

Poziom Ósmy - Reverse Turn

Basic Step (4 takty) – Whisk (3 takty) – Underarm Turn – Turning Walk (3 takty) – Underarm Turn – Bota Fogo (4 takty) - Samba Lock (4 takty) – Stationary Walk (2 takty) - Volta to L (2 takty) - Rolling & Hug (4 takty) - Reverse Turn (4 takty) – Stationary Walk (2 takty) - Volta to R (2 takty) – d.c
 

 

Poziom Dziewiąty - Break to Side Walk

Basic Step (4 takty) – Whisk (3 takty) – Underarm Turn – Turning Walk (3 takty) – Underarm Turn – Bota Fogo (4 takty) - Samba Lock (4 takty) – Stationary Walk (2 takty) - Volta to L (2 takty) - Rolling & Hug (4 takty) - Reverse Turn (4 takty) – Break to Side Walk (4 takty) - Stationary Walk (2 takty) - Volta to R (2 takty) – d.c
 

 

 

Bonus - Zig Zag

Whisk (3 takty) – Underarm Turn - Plait - Travelling Bota Fogo – Zig Zag (2 takty) – Samba Lock – Underarm Bota Fogo - Chaine & Twist (2 takty) – Chaine & Pique (2 takty) – High Swivel
(2 takty) - Shadow Bota Fogo (2 takty) – Travelling Volta (2 takty) – Split Turn (2 takty) – d.c
 


 

Bonus - Roll

Whisk (3 takty) - Underarm Turn - Bota Fogo Rock (2 takty) - Promenade Run (2 takty) - Opening Out - Lady's Hip Movement - Hug to SHP - Stationary Roll (SHP) - Reverse Roll (SHP)
(3 takty) - Lady's Pivot to L (full turn) - Cuban Break (SHP) (2 takty) - Back Zig Zag (SHP) - Lady's Spot Turn to R end. CLP - d.c
 

Powrót do listy
Copyright © 1990-2023 Romuald Rychcicki

Google+