Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki

{ Taniec parami - repertuar }

Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
taniec dla dorosłych – nauka we własnym tempie
Taniec parami -
- kroki podstawowe
Taniec parami -
- repertuar
Taniec solowy -
- kroki podstawowe
Taniec solowy -
- repertuar
 
Program światowy - tańce latynoamerykańskie - Rumba

RUMBA

Rytm podstawowy: 1, 2 3 4-1

 

 

Poziom Pierwszy - Basic

Basic Step (4 takty) – New York (3 takty) – Spot Turn - d.c
 

 

Poziom Drugi - Hand to Hand

Basic Step (3 takty) – Underarm Turn – Hand to Hand
(2 takty) -  Time Sep - New York (2 takty) – Spot Turn – d.c

 

 

Poziom Trzeci - Opening Out

Basic Step (3 takty) – Underarm Turn – Opening Out (2 takty) – Hand to Hand (2 takty) – Time Step - New York (2 takty) – Spot Turn – d.c
 

 

Poziom Czwarty - Aida

Basic Step  (3 takty) – Underarm Turn – Opening Out (2 takty) – Hand to Hand (2 takty) – Time Step - New York (2 takty) – Aida (2 takty) – Spot Turn – d.c
 

 

Poziom Piąty - Fan

 

Basic Step - Fan (2 takty) – Underarm Turn – Opening Out (2 takty) – Hand to Hand (2 takty) – Time Step
- New York (2 takty) – Aida (2 takty) – Spot Turn – d.c


 

 

Poziom Szósty - Hockey Stick

Basic Step – Fan (2 takty) – Hockey Stick (2 takty) - Underarm Turn - Opening Out (2 takty) – Hand to Hand (2 takty) – Time Step – New York (2 takty) – Aida (2 takty) – Spot Turn – d.c
 

 

Poziom Siódmy - Hip Twist

Basic Step - Underarm Turn - Continuous Hip Twist (3 takty) – Fan (2 takty) – Hockey Stick (2 takty) - Underarm Turn – Opening Out (2 takty) – Hand to Hand (2 takty) – Time Step
- New York (2 takty) – Aida (2 takty) – Spot Turn – d.c

 

 

Poziom Ósmy - Rope Sinning
 

Basic Step – Underarm Turn – Continuous Hip Twist
(3 takty) – Fan (2 takty)  Hockey Stick (2 takty) - Underarm Turn - Rope Spinning (2 takty) – Opening Out (2 takty) – Hand to Hand (2 takty) - Time Step - New York (2 takty) – Aida (2 takty) – Spot Turn – d.c.


 

 

Poziom Dziewiąty - Alemana


Basic Step - Underarm Turn – Continuous Hip Twist (3 takty) – Fan (2 takty) – Hockey Stick (2 takty) – Underarm Turn - Alemana(2 takty) - Rope Spinning
(2 takty) – Opening Out (2 takty) – Hand to Hand (2 takty) – Time Step - New York (2 takty) – Aida (2 takty) –
Spot Turn – d.c

 

 

 

Bonus - Check


Basic Step – Underarm Turn – Opening Out to Spiral – Fan - Check & Ronde – Spiral Hug to SHP – Hip Action & Twist to CLP – Check New York - Pique - Fan to OPP – d.c
 

 

 

Bonus - Zig Zag


Basic Step – Underarm Turn – Zig Zag – Contra Swivel to Attitude – Contra Alemana - Spin to L - Standing Spiral to Developee) - Fan to OPP – d.c
 

 

 

Bonus - Curl


Basic Step - Underarm Turn - Roundeabout to Curl - Telespin - Promenade to Conter Promenade (2 takty) - Opening Out to Tilt - Sway to Lunge Ronde - Rope Spinning to Curl (2 takty) - d.c
 

 

 

 


Powrót do listy
Copyright © 1990-2023 Romuald Rychcicki

Google+