Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki

{ Taniec parami - repertuar }

Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
taniec dla dorosłych – nauka we własnym tempie
Taniec parami -
- kroki podstawowe
Taniec parami -
- repertuar
Taniec solowy -
- kroki podstawowe
Taniec solowy -
- repertuar
 
Program światowy - tańce standardowe - Quickstep

QUICKSTEP  

Rytm podstawowy: SSQQ

 

 

Poziom Pierwszy - Basic

Basic Step (x3) – Turn to R (x2) – Basic Step (bwd) - Turn to L – d.c
 

 

Poziom Drugi - Spin

Basic Step (x2) - Natural TurnSpin – Basic Step (bwd) -  Turn to L – d.c
 

 

Poziom Trzeci - Walk Point

Natural Turn – Spin – Walk Point (SSS SS) – Basic Step (bwd)(SQQ) – Turn to L – d.c
 

 

Poziom Czwarty - Contra Check

Natural Turn – Spin – Walk Point – Chasse Roll (SQQS) - Reverse Turn (SQQ) – Contra Check (SS SS) - d.c
 

 

Poziom Piąty - Big Top

Natural Turn – Spin – Walk Point – Chasse Roll - Reverse Turn – TelemarkOversway (S-S-S) - Big Top (SSS) - Contra
Check - d.c

 

 

Poziom Szósty - Telespin

Natural Turn – Spin – Walk Point – Chasse Roll – Reverse Turn - Telemark – Oversway - Leg Hook – Swivel (SQQ SQQ) – Telespin - Skip Chasse (SS QQS) - Big Top -
Contra Check - d.c

 

 

Poziom Siódmy - Fallaway

Natural Turn – Spin – Walk Point – Chasse Roll – Hover Corte & Tilt - Pivot (SS) - Fallaway Whisk (QQS) - Telemark (from PP) – Oversway - Leg Hook – Swivel – Telespin - Skip Chasse -Big Top - Contra Check - d.c
 

 

Poziom Ósmy - Same Foot Lunge

Natural Turn – Spin – Walk Point – Chasse Roll – Hover Corte &Tilt – Pivot - Fallaway Whisk – Telemark (from PP) – Oversway - Leg Hook – Swivel (SQQ SQQ S-S) –Same Foot Lunge (S-S) – Attitude (S) - Developee & Roll (S-S S) - Telespin - Skip Chasse - Big Top - Contra Check - d.c
 

 

Poziom Dziewiąty - Standing Spin

Natural Turn – Spin - Walk Point – Chasse Roll – Hover Corte & Tilt – Pivot - Fallaway Whisk - Telemark (from PP) – Oversway - Leg Hook – Swivel – Standing Spin (4 takty) - Same Foot Lunge – Attitude - Developee & Roll - Telespin - Skip Chasse - Big Top - Contra Check - d.c
 

 

 

Bonus - Rudolph Fallaway


Natural Turn – Spin - Rudolph Fallaway & Developee – Telemark - Hover Cross - Hinge – X-Line - Back Check & Twist - Chair - Contra Check – d.c
 


 

Bonus -Slow Lock


Natural Turn – Spin to Drop - Chasse Roll to Right - Pivot - Ronde - Slow Lock – Tumble Turn - Left Hinge -
Swivel to Eros Line – Telespin - Left Whisk & Twist to PP - Promenade Link - Skip Chasse to R - Outside Oversway - Skip Chasse to L (end. PP) - Open Big Top -
Contra Check - d.c
 


 

Bonus - Polka Chasse


Natural Turn – Spin – Woodpecker - Ball Change - Polka Chasse (2 takty) – Walk - Hop Check - Pendulum Point - Ball Change – Slide – d.c
 


 


Powrót do listy
Copyright © 1990-2020 Romuald Rychcicki

Google+