Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki

{ Taniec parami - repertuar }

Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
taniec dla dorosłych – nauka we własnym tempie
Taniec parami -
- kroki podstawowe
Taniec parami -
- repertuar
Taniec solowy -
- kroki podstawowe
Taniec solowy -
- repertuar
 
Program światowy - tańce standardowe - Quickstep

QUICKSTEP  

Rytm podstawowy: SSQQ

 

 

Poziom Pierwszy - Basic

Basic Step (x3) – Turn to R (x2) – Basic Step (bwd) - Turn to L – d.c
 

 

Poziom Drugi - Spin

Basic Step (x2) - Natural TurnSpin – Basic Step (bwd) -  Turn to L – d.c
 

 

Poziom Trzeci - Contra Check

Basic Step (x2) - Natural Turn (S) (SQQ) – Spin – Basic Step (bwd) (SQQ) – Turn to L - Contra Check (SSSS) - d.c
 

 

Poziom Czwarty - Chasse Roll

Natural Turn – Spin – Walk PointChasse Roll (SQQS) - Reverse Turn (SQQ) – Contra Check - d.c
 

 

Poziom Piąty - Big Top

Natural Turn – Spin – Walk Point – Chasse Roll - Reverse Turn – TelemarkOversway (S-S-S) - Big Top (SSS) -
Contra Check - d.c

 

 

Poziom Szósty - Telespin

Natural Turn – Spin – Walk Point – Chasse Roll – Reverse Turn - Telemark – Oversway - Leg Hook – Telespin -
Slide (SS) 
Skip Chasse (SS QQS) - Big Top -
Contra Check - d.c

 

 

Poziom Siódmy - Same Foot Lunge
 

Natural Turn – Spin – Walk Point – Chasse Roll –
Reverse Turn - Telemark – Oversway - Leg Hook – Swivel -
Same Foot Lunge (S-S) - Attitude (S-S) -
Developee & Roll (SS) - Telespin - Slide & Skip Chasse -
Big Top - Contra Check - d.c

 

Poziom Ósmy - Fallaway

Natural Turn – Spin – Walk Point – Chasse Roll –
Hover Corte (SS-S) - Chasse Fallaway (QQS SS) - Telemark - Oversway - Leg Hook – Swivel – Same Foot Lunge - Attitude - Developee & Roll -Telespin - Slide & Skip Chasse - Big Top - Contra Check - d.c
 

 

Poziom Dziewiąty - Standing Spin

Natural Turn – Spin - Walk Point – Chasse Roll – Hover Cross - Chasse Fallaway - Telemark – Oversway - Leg Hook – Swivel – Standing Spin (3 takty) - Same Foot Lunge – Attitude - Developee & Roll - Telespin - Slide & Skip Chasse - Big Top - Contra Check - d.c
 

 

 

Bonus - Chair

 

Natural Turn – Spin - Rudolph Fallaway to Developee -

Cuban Break - Wing - Chasse to Right - Back Zig Zag - Tippsy Point - Walk Point - Right Hinge to X-Line -
Tripping Pivot - Natural Telemark to PP - Chair -
Contra Check – d.c
 


 

Bonus - Tumble Turn


Natural Turn – Spin - Ronde - Stop Lock – Tumble Turn - Back Wing - Telemark - Telespin - Left Whisk - Hover Cross & Hover - Open Big Top - Contra Check - d.c
 


 

Bonus - Outside Check


Natural Turn – Spin - Switch (Left Lunge & Pivot) -
Overspin - Left Hinge - Swivel - Cross Oversway - Telespin & Chasse - Weave Chasse - Outside Check -
Contra Check - d.c
 

 

 

Bonus - Polka Chasse


Natural Turn – Spin – Woodpecker - Ball Change - Polka Chasse (2 takty) – Walk - Hop Check - Pendulum Point - Ball Change – Slide – d.c
 


 


Powrót do listy
Copyright © 1990-2023 Romuald Rychcicki

Google+