Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki

{ Taniec parami - repertuar }

Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
taniec dla dorosłych – nauka we własnym tempie
Taniec parami -
- kroki podstawowe
Taniec parami -
- repertuar
Taniec solowy -
- kroki podstawowe
Taniec solowy -
- repertuar
 
Program światowy - tańce standardowe - Foxtrot

FOXTROT  

Rytm podstawowy: S Q Q

 

  

Poziom Pierwszy - Basic

Basic Step (4 takty) – Forward Step – Turn to Right – Backward Step – Side Rock - d.c
 

 

Poziom Drugi - Spin

Basic Step (4 takty)– Feather Step Spin –  Backward Step – Side Rock – d.c
 

 

Poziom Trzeci - Hesitation

Feather Step – Spin - Hesitation (2 takty) – Backward Step - Side Rock – d.c
 

 

Poziom Czwarty - Contra Check

Feather Step – Spin - Hesitation (2 takty) – Chasse Roll (SQ&Q) - Reverse Turn - Contra Check - d.c
 

 

Poziom Piąty - Big Top

Feather Step – Spin – Hesitation (2 takty) – Chasse Roll - Reverse Turn - TelemarkOversway (S-S) - Big Top
Contra Check – d.c

 

 

Poziom Szósty - Telespin

Feather Step – Spin – Hesitation (2 takty) – Chasse Roll - Reverse Turn - Telemark – Oversway - Leg Hook - Swivel 
(2 takty) - Telespin (Q&QS) - 
Big Top – Contra Check – d.c

 

 

Poziom Siódmy - Hover Corte

Feather Step – Spin – Hesitation (2 takty) – Chasse Roll - Hover Corte (SS) - Fallaway - Telemark – Oversway -  Leg Hook - Swivel (2 takty) - Telespin - Big Top –
Contra Check – d.c

 

 

Poziom Ósmy - Same Foot Lunge

Feather Step – Spin – Hesitation (2 takty) – Chasse Roll – Hover Corte – Fallaway - Telemark – Oversway - Leg Hook – Swivel (2 takty) – Same Foot Lunge (S-S) - Attitude (S-S) - Developee & Roll (S-S) - Telespin - Big Top –
Contra Check – d.c

 

 

Poziom Dziewiąty - Standing Spin

Feather Step – Spin – Hesitation (2 takty) – Chasse Roll – Hover Corte – Fallaway - Telemark – Oversway - Leg Hook – Swivel (2 takty) – Standing Spin (2 takty) - Same Foot Lunge - Attitude - Developee & Roll - Telespin - Big Top
Contra Check – d.c

 

 

 

Bonus - Rudolph Fallaway

Feather Step – Spin - Rudolph Fallaway & Developee (2 takty) – Telemark – Hover Cross - Right Hinge – X-Line – Back Check & Twist (2 takty) - Chair - Contra Check – d.c
 

 
 

Bonus - Slow Lock
 
       Feather Step – Spin - Ronde - Slow Lock – Tumble Turn -
Left Hinge - Swivel to Eros Line (2 takty) - Telespin -
Left Whisk & Twist (2 takty) - Hesitation -
Outside Oversway to PP - Open Big Top – Contra Check - d.c
 


 

Bonus - American Smooth

Feather Step – Spin - Reverse Turn end. SHP – Zig Zag to L (SHP) – Flat Ronde (SHP) - Check to R (SHP) – Spot Turn to L (SHP) – Pique (SHP) – Hug to Oversway (2 takty) – Telespin - Hesitation - Reverse Turn (Lady’s Spiral) – Contra Check – Twist Turn to R - Underarm Turn - d.c
 

 
 

Bonus - Wedding Dance
     
 Open Basic Step (2 takty) - Opening Out – Lady's Turn to R end. SHP – Check to R & to L & to R (SHP) (3 takty) – Spot Turn to L (SHP) - Pique (com. LF across) (SHP) – Hug to Oversway (2 takty) - Separation – Criss Cross (2 takty) -  Roundabout – Underarm Turn to R – Basic Step (4 takty) - d.c.
 

Powrót do listy
Copyright © 1990-2020 Romuald Rychcicki

Google+