Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki

{ Taniec parami - repertuar }

Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
taniec dla dorosłych – nauka we własnym tempie
Taniec parami -
- kroki podstawowe
Taniec parami -
- repertuar
Taniec solowy -
- kroki podstawowe
Taniec solowy -
- repertuar
 
Program światowy - tańce standardowe - Foxtrot

FOXTROT  

Rytm podstawowy: S Q Q

 

  

Poziom Pierwszy - Basic

Basic Step (4 takty) – Forward Step – Turn to Right – Backward Step – Side Rock - d.c
 

 

Poziom Drugi - Spin

Basic Step (4 takty)– Feather Step Spin –  Backward Step – Side Rock – d.c
 

 

Poziom Trzeci - Contra Check

Basic Step (4 takty)– Feather Step – Spin - Backward Step – Contra Check – d.c
 

 

Poziom Czwarty - Chasse Roll

Feather Step – Spin - Hesitation (2 takty) – Chasse Roll (SQ&Q) - Reverse Turn - Contra Check - d.c
 

 

Poziom Piąty - Big Top

Feather Step – Spin – Hesitation (2 takty) – Chasse Roll - Reverse Turn - TelemarkOversway (S-S) - Big Top
Contra Check – d.c

 

 

Poziom Szósty - Telespin

Feather Step – Spin – Hesitation (2 takty) – Chasse Roll - Reverse Turn - Telemark – Oversway - Leg Hook - Telespin (Q&QS) - Big Top – Contra Check – d.c
 

 

Poziom Siódmy - Same Foot Lunge

Feather Step – Spin – Hesitation (2 takty) – Chasse Roll – Reverse Turn - Telemark - Oversway - Leg Hook - Swivel (2 takty) – Same Foot Lunge - Attitude - Developee & Roll - Telespin -
Big Top – Contra Check – d.c
 

 

Poziom Ósmy - Fallaway

Feather Step – Spin – Hesitation (2 takty) - Chasse Roll –
Hover Corte (S Q-Q) - Fallaway - Telemark - Oversway -
Leg Hook – Swivel (2 takty) - Same Foot Lunge - Attitude - Developee & Roll - Telespin - Big Top - Contra Check – d.c
 

 

Poziom Dziewiąty - Standing Spin

Feather Step – Spin – Hesitation (2 takty) – Chasse Roll – Hover Corte – Fallaway - Telemark – Oversway - Leg Hook – Swivel (2 takty) – Standing Spin (2 takty) - Same Foot Lunge - Attitude - Developee & Roll - Telespin - Big Top
Contra Check – d.c

 

 

 

Bonus - Chair

Feather Step – Spin - Rudolph Fallaway to Developee (2 takty) – Telemark - Hover Cross (2 takty) - Right Hinge - X Line (2 takty) - Back Check & Slip Pivot - Natural Telemark - Chair - Contra Check – d.c
 

 
 

Bonus - Tumble Turn
 
       Feather Step – Spin to Ronde (2 takty) - Slow Lock –
Tumble Turn - Back Wing - Telemark to Telespin (2 takty) -
Left Whisk & Untwist - Hover Cross to PP - Open Big Top – Contra Check - d.c
 


 

Bonus - Outside Check
 
    Feather Step – Spin - Switch (Left Lunge & Pivot) - Overspin - Left Hinge - Swivel - Cross Oversway - Telespin -
Weave (2 takty) - Outside Check - Contra Check - d.c
 

 

 

Bonus - American Smooth

Feather Step – Open Impetus - Opening Out from PP -
Pull to SHP - Check to R &  L (SHP) (2 takty) - Hover Check (SHP) – Lapiz (SHP) - Contra Check end. Pivot (SHP) - Turn to R (SHP) – Check to R with Developee (SHP) – Pull to CLP - Outside Check - Outside Spin - Reverse Turn – Contra Check – d.c.
 

 
 

Bonus - Wedding Dance
     
 Criss Cross (2 takty) - Maypole (2 takty) - Opening Out –
Pull to SHP – Check to R & to L (SHP) (2 takty) -
Check to R with Developee (SHP) - Pull to CLP -
Curtsey (2 takty) - Roundabout (2 takty) - Rope Spinning
(2 takty) - Basic Step (4 takty) - d.c
 

Powrót do listy
Copyright © 1990-2023 Romuald Rychcicki

Google+