Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki

{ Taniec parami - kroki podstawowe }

Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
taniec dla dorosłych – nauka we własnym tempie
Taniec parami -
- kroki podstawowe
Taniec parami -
- repertuar
Taniec solowy -
- kroki podstawowe
Taniec solowy -
- repertuar
 
Program światowy - tańce standardowe - Tango

 

TANGO

 

Tempo :   31-33 takty na minutę

Takt :        2/4

   Dwa uderzenia w takcie, z których każde rozdzielone jest na dwie części. Słyszymy cztery    uderzenia - pierwsze i trzecie są akcentowane. Krok wolny przypada na dwa słyszane  

   uderzenia a    krok szybki – na jedno.

 

Rozliczenie  rytmiczne :  Wolny , Szybki , Szybki , Wolny

                                                 W            S            S          W

 

 

 

Ruch :  Kroki do przodu stawiamy od pięty , kroki do tyłu od palców a kroki boczne - na  

              podeszwach.

 

 

 

 

KROK  PODSTAWOWY  (Basic Step)

 

Partner                                        Partnerka                              Liczenie

Do przodu

 

 

1. LN w przód

1. PN w tył

W

2. PN w przód

2. LN w tył

S

3. LN w bok

3. PN w bok

S

4. PN dostawić do LN

4. LN dostawić do PN

W

 

 

 

Do tyłu

 

 

5. LN w tył

5. PN w przód

W

6. PN w tył

6. LN w przód

S

7. LN w bok

7. PN w bok

S

8. PN dostawić do LN

8. LN dostawić do PN

W

 

 

 

PROMENADA  (Promenade)

 

Partner                                        Partnerka                              Liczenie

 

1. LN w bok

1. PN w bok

W

2. PN w przód - w poprzek  

    ciała

2. LN w przód - w poprzek

    ciała

S

3. LN w bok

3. PN w bok

S

4. PN dostawić do LN

4. LN dostawić do PN

W

 

 

 

WIRÓWKA  (Spin)

 

Partner                                        Partnerka                              Liczenie

 

1. LN w tył ze skrętem w

    prawo - mały krok

1. PN w przód ze skrętem w

    prawo – między stopy

    p-ra

W

2. PN w przód ze skrętem w

    prawo – między stopy

    p-ki

2. LN w bok ze skrętem w

    prawo

S

3. LN w bok ze skrętem w

    prawo

3. PN w przód ze skrętem w

    prawo – między stopy

    p-ra

S

4. PN w przód ze skrętem w

    prawo – między stopy

    p-ki

4. LN w bok ze skrętem w

    prawo

W

 

 

 

OBRÓT  W  LEWO  (Reverse Turn)

 

Partner                                        Partnerka                              Liczenie

 

1. LN w przód ze skrętem w

    lewo - mały krok

1. PN w tył ze skrętem w  

     lewo - mały krok

W

2. PN w tył ze skrętem w

    lewo

2. LN w przód ze skrętem w

    lewo

S

3. LN w bok ze skrętem w

    lewo

3. PN w bok ze skrętem w

    lewo

S

4. PN dostawić do LN

4. LN dostawić do PN

W

 

 

 

 

POŁĄCZENIE DO ĆWICZEŃ :

 

     Krok Podstawowy (1-8) - Krok Podstawowy do przodu (1-4) – Promenada – Wirówka – Krok  

    Podstawowy      do tyłu (5-8) – Obrót w Lewo - Krok Podstawowy (1-8) - itd.


Powrót do listy
Copyright © 1990-2023 Romuald Rychcicki

Google+