Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki

{ Taniec parami - kroki podstawowe }

Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
taniec dla dorosłych – nauka we własnym tempie
Taniec parami -
- kroki podstawowe
Taniec parami -
- repertuar
Taniec solowy -
- kroki podstawowe
Taniec solowy -
- repertuar
 
Program dodatkowy - Disco Samba

 

DISCO SAMBA

 

Tempo :   48 - 54 takty na minutę

Takt :        2/4

  Dwa uderzenia w takcie, z których każde rozdzielone jest na dwie części.  Słyszymy

  cztery uderzenia, z których pierwsze i trzecie są akcentowane. Krok wolny trwa dwa

 słyszane uderzenia a krok szybki – jedno.

 

Rozliczenie rytmiczne :     Wolny, Wolny, Szybki, Szybki, Wolny
    1         2           1           i          2

 

 

Ruch :  Wszystkie kroki stawiamy rozluźniając kolana. Stosujemy krok bez przenoszenia ciężaru

             ciała (dotknięcie nogą parkietu) – tzw Tap.

 

 

 

 

KROK PODSTAWOWY  (Basic Step)

 

Partner                                        Partnerka                              Liczenie

 

1. LN w przód do p-ki

1. PN w przód do p-ra

1

2. PN dostawić bez ciężaru

    ciała - Tap

2. LN dostawić bez ciężaru

    ciała - Tap

2

 

 

 

3. PN w tył                               

3. LN w tył                         

1

4. LN dostawić do PN

4. PN dostawić do LN

i

5. PN w miejscu

5. LN w miejscu

2

 

 

 

 OBRÓT  PARTNERKI  (Underarm Turn )

 

Partner                                        Partnerka                              Liczenie

 

1. LN w przód do p-ki

1. PN w bok z silnym      

    skrętem w prawo

1

2. PN dostawić bez ciężaru

    ciała - Tap

2. LN dostawić bez ciężaru

    ciała - Tap

2

 

 

 

3. PN w tył                               

3. LN w tył

1

4. LN dostawić do PN

4. PN dostawić do LN

i

5. PN w miejscu

5. LN w miejscu

2

 

Uwaga:  Partnerka obraca się pod lewą ręką partnera

 

 

 

 ZMIANA MIEJSCA  (Change of Place)

 

Partner                                        Partnerka                              Liczenie

 

1. LN w przód do p-ki ze

    skrętem w prawo

1. PN w przód do p-ra z 

    silnym skrętem w lewo

1

2. PN dostawić bez ciężaru

    ciała - Tap

2. LN dostawić bez ciężaru

    ciała - Tap

2

 

 

 

3. PN w tył                               

3. LN w tył

1

4. LN dostawić do PN

4. PN dostawić do LN

i

5. PN w miejscu

5. LN w miejscu

2

 

Uwaga:  Partnerka obraca się pod lewą ręką partnera

 

 

 

 

POŁĄCZENIE DO ĆWICZEŃ :

Krok Podstawowy – Obrót Partnerki - Zmiana Miejsca  - Krok Podstawowy  - itd.

 


Powrót do listy
Copyright © 1990-2023 Romuald Rychcicki

Google+