Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki

{ Taniec solowy - repertuar }

Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
taniec dla dorosłych – nauka we własnym tempie
Taniec parami -
- kroki podstawowe
Taniec parami -
- repertuar
Taniec solowy -
- kroki podstawowe
Taniec solowy -
- repertuar
 
Program podstawowy - Jive

Jive 

Rytm podstawowy: 1 2 3i4 5i6

 

 

  

Flick


Basic Step (2 takty)) –  Flick into Break (2 takty) – Toe Heel Swivel (2 takty) – Kick Ball Change - Turning Walk – d.c.

 

Coca Rola


Basic Step (2 takty) – Coca Rola to L (2 takty) – Double Kick & Zig Zag to L & R (2 takty) –
Kick Ball Change – Turning Walk – d.c.

 

Four Kicks


Basic Step (2 takty) – Four Kicks & Twist
(2 takty) – Two Kicks & Ball Change (RF) –
Coca Rola to R - Two Kicks & Ball Change (LF)
– Turning Walk – d.c. 
 

 

Stalking Walk


Basic Step (2 takty) - Cross Walk com.RF fwd x4
(2 takty) - Chicken Walk - Stalking Walk -
Flick Ball Change & Change of Place (3 takty) - Walk in Place - d.c.

 

Cross Change


Basic Step (2 takty) – American Spin (1,5 taktu) – Fwd Chasse (0,5 taktu) - Break & Kick Ball Change (&1-2 3i4) - Back Walk (5-6, 7-8) - Chicken Walk (1234) – Cross Change & Slow Turn (& 1-2-3-4) - Cross Change & Turn to L & R (2 takty: &1234 &1234) - Cross Change & Swivel (&1-2 3-4) - Turning Walk – d.c.

 

Threeks


Basic Step (2 takty) -  Coca Rola to L (2 takty) - Flick Ball Change x2 (1i2 3i4) - Swivel (1-2 3-4) - Turning Swivel to R (2 takty: 1234 1234) -
Three Kicks (Threeks) (2 takty) - Two Kicks & Back Ball Change (12 i 3-4) - Turning Walk - d.c.

 

Pas de Bouree


Basic Step (2 takty) - Double Kick & Back Ball Change (2 takty) - Kick & Point (1i2) -
Pas de Bourree x3 (1,5 taktu) -
 Break (RF) (&1-2)
- Cross Walk (LF) (3-4) - Spin to R (overturn)
(1-2 3-4) -d.c.

 Powrót do listy
Copyright © 1990-2023 Romuald Rychcicki

Google+