Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki

{ Taniec parami - repertuar }

Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
taniec dla dorosłych – nauka we własnym tempie
Taniec parami -
- kroki podstawowe
Taniec parami -
- repertuar
Taniec solowy -
- kroki podstawowe
Taniec solowy -
- repertuar
 
Program światowy - tańce latynoamerykańskie - Paso Doble

PASO DOBLE

Rytm podstawowy: 1 2 3 4

 

 

Poziom Pierwszy - Basic

Chasse – Pique Banderilas - Turning Walk – d.c
 

 

Poziom Drugi - Attack

Attack - Chasse - Pique – Banderilas – Turning Walk - d.c
 

 

Poziom Trzeci - Separation

Attack - Chasse – Pique - Banderilas – Turning Walk – Separation (2 takty) – d.c
 

 

Poziom Czwarty - Spanish Line

Attack – Chasse - Pique – Spanish Line  Flamenco Tap
Twist Line - Banderilas – Turning Walk – Separation (2 takty) – d.c

 

 

Poziom Piąty - Fallaway

Attack – Chasse - Pique – Spanish Line – Flamenco Tap –
Twist Line – Spin to Fallaway – Banderilas - Turning Walk - Separation (2 takty) – d.c

 

 

Poziom Szósty - Huit

Attack  – Chasse - Huit (2 takty) - Pique - Spanish Line
Flamenco Tap – Twist LIne – Spin to Fallaway – Banderilas – Turning Walk - Separation (2 takty) – d.c

 

 

Poziom Siódmy - Syncopated Point

Attack – Chasse – Huit (2 takty) - Pique - Spanish Line –
Flamenco Tap – Twist Line – Spin to Fallaway – Banderilas - Turning Walk - Separation (2 takty) - Syncopated Point Grand Circle - d.c

 

 

Poziom Ósmy - Twist Turn

Attack – Chasse - Huit (2 takty) - Twist Turn (2 takty) - Pique – Spanish Line – Flamenco Tap – Twist Line – Spin to Fallaway –
Banderilas - Turning Walk - Separation (2 takty) - Syncopated Point - Grand Circle – d.c

 

 

Poziom Dziewiąty - Chasse Cape

Attack – Chasse - Huit (2 takty) - Twist Turn (2 takty) - Pique – Spanish Line – Flamenco Tap – Twist Line – Chasse Cape 
to Rock Appel (4 takty) – Spin to Fallaway – Banderilas - Turning Walk - Separation (2 takty) - Syncopated Point – 
Grand Circle – d.c

 

 

 

Bonus - Zig Zag

Promenade Link & Cupe de Piqe (2 takty) – Zig Zag – Contra Swivel to Attitude – Cross Pique – Twist to Grand Circle - Fregolina (2 takty) - Underarm Turn - Chasse to Left Whisk & Untwist to PP - Pique - d.c
 

 

 

Bonus - Press Line

Open Attack - Rope Spinning - Reverse Fallaway - Pivot to Telemark – Cape to Spiral – Press Line & Elevation – Circular Spanish Line – Flamenco Tap - Link - Cross Pique & Sway on the Hip – Outside Spin - Rudolph Ronde - d.c
 

 

 

 

 


Powrót do listy
Copyright © 1990-2023 Romuald Rychcicki

Google+