Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki

{ Taniec parami - kroki podstawowe }

Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
taniec dla dorosłych – nauka we własnym tempie
Taniec parami -
- kroki podstawowe
Taniec parami -
- repertuar
Taniec solowy -
- kroki podstawowe
Taniec solowy -
- repertuar
 
Program światowy - tańce latynoamerykańskie - Cha Cha

 

CHA-CHA

 

Tempo :   30 - 32 takty na minutę

Takt :        4/4

 Cztery uderzenia w takcie. Czwarte uderzenie rozdzielone jest na dwie części, którym

 odpowiadają kroki szybkie.

 

Rozliczenie rytmiczne :   wolny, wolny, wolny, szybki, szybki

                                              1         2         3          4           i            

                                  

 

Ruch :  Wszystkie kroki stawiamy na podeszwach.

 

 

 

KROK  PODSTAWOWY  (Basic Step)

 

Partner                                        Partnerka                              Liczenie

 

  1. PN w bok

  1. LN w bok

1

  2. LN w przód

  2. PN w tył

2

  3. Powrót na PN

  3. Powrót na LN

3

  4. LN w bok

  4. PN w bok

4

  5. PN dostawić do LN

  5. LN dostawić do PN

i

 

 

 

  6. LN w bok

  6. PN w bok

1

  7. PN w tył

  7. LN w przód

2

  8. Powrót na LN

  8. Powrót na PN

3

  9. PN w bok

  9. LN w bok

4

10. LN dostawić do PN

10. PN dostawić do LN

i

 

 

 

OBRÓT PARTNERKI (Underarm Turn)

 

Partner                                        Partnerka                              Liczenie

 

 1. LN w bok

1. PN w bok

1

 2. PN w tył

2. LN w przód ze skrętem w

    prawo

2

 3. Powrót na LN

3. Powrót na PN ze skrętem

    w prawo

3

 4. PN w bok

4. LN w bok

4

 5. LN dostawić do PN

5. PN dostawić do LN

i

 

Uwaga:  Partnerka obraca się pod lewą ręką partnera

 

 

 

NEW  YORK

 

Partner                                        Partnerka                              Liczenie

 

  1. PN w bok

  1. LN w bok

1

  2. LN w przód ze skrętem

      w prawo

  2. PN w przód ze skrętem

      w lewo

2

  3. Powrót na PN ze

      skrętem w lewo

  3. Powrót na LN ze

      skrętem w prawo

3

  4. LN w bok

  4. PN w bok

4

  5. PN dostawić do LN

  5. LN dostawić do PN

i

 

 

 

  6. LN w bok

  6. PN w bok

1

  7. PN w przód ze skrętem

       w lewo

  7. LN w przód ze skrętem  

       w prawo

2

  8. Powrót na LN ze

      skrętem w prawo

  8. Powrót na PN ze

      skrętem w lewo

3

  9. PN w bok

  9. LN w bok

4

10. LN dostawić do PN

10. PN dostawić do LN

i

 

 

 

.HAND TO HAND

 

Partner                                        Partnerka                              Liczenie

 

  1. PN w bok

  1. LN w bok

1

  2. LN w tył ze skrętem w

      lewo

  2. PN w tył ze skrętem w

      prawo

2

  3. Powrót na PN ze

      skrętem w prawo

  3. Powrót na LN ze

       skrętem w lewo

3

  4. LN w bok

  4. PN w bok

4

  5. PN dostawić do LN

  5. LN dostawić do PN

i

 

 

 

  6. LN w bok

  6. PN w bok

1

  7. PN w tył ze skrętem w

      prawo

  7. LN w tył ze skrętem w

      lewo

2

  8. Powrót na LN ze

      skrętem w lewo

  8. Powrót na PN ze

      skrętem w prawo

3

  9. PN w bok

  9. LN w bok

4

10. LN dostawić do PN

10. PN dostawić do LN

i

 

 

 

OBRÓT SOLOWY (Spot Turn)

 

Partner                                        Partnerka                              Liczenie

 

  1. PN w bok

  1. LN w bok

1

  2. LN w przód ze skrętem

      w prawo

  2. PN w przód ze skrętem

       w lewo

2

  3. Powrót na PN ze

      skrętem  w prawo

  3. Powrót na LN ze

       skrętem w lewo

3

  4. LN w bok

  4. PN w bok

4

  5. PN dostawić do LN

  5. LN dostawić do PN

i

 

 

 

  6. LN w bok

  6. PN w bok

1

  7. PN w przód ze skrętem

      w lewo

  7. LN w przód ze skrętem

      w prawo

2

  8. Powrót na LN ze

      skrętem w lewo

  8. Powrót na PN ze

       skrętem w prawo

3

  9. PN w bok

  9. LN w bok

4

10. LN dostawić do PN

10. PN dostawić do LN

i

 

 

 

POŁĄCZENIE DO ĆWICZEŃ :

Krok Podstawowy – Krok Podstawowy (1-5) - Obrót Partnerki – New York – Obrót Solowy (1-5) - Hand to Hand -  Obrót Solowy (6-10) - Krok Podstawowy  - itd.

 


Powrót do listy
Copyright © 1990-2023 Romuald Rychcicki

Google+