Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki

{ Taniec parami - kroki podstawowe }

Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
taniec dla dorosłych – nauka we własnym tempie
Taniec parami -
- kroki podstawowe
Taniec parami -
- repertuar
Taniec solowy -
- kroki podstawowe
Taniec solowy -
- repertuar
 
Program dodatkowy - Blues

 

BLUES

 

Tempo :    20 - 28 taktów na minutę

Takt :        4/4

    Cztery uderzenia w takcie, którym odpowiadają cztery równe czasowo kroki.

 

Rozliczenie rytmiczne :   1  ,  2  ,  3   ,   4   (styl disco)

                                              

 

Ruch :     Kroki stawiamy naturalnie - od pięty lub podeszwy .Niektóre kroki stawiamy bez ciężaru                  ciała – wykonując tzw. Tap. Wszystkim krokom towarzyszy rozluźnianie i prostowanie    

                kolan.

 

 

 

 

KROK PODSTAWOWY  (Basic Step)

 

Partner                                        Partnerka                              Liczenie

 

1. LN w bok

1. PN w bok

1

2. PN dostawić do LN bez

    ciężaru ciała – Tap         

2. LN dostawić do PN bez

    ciężaru ciała - Tap

2

 

 

 

3. PN w bok

3. LN w bok

3

4. LN dostawić do PN bez  

    ciężaru ciała - Tap

4. PN dostawić do LN bez

     ciężaru ciała – Tap         

4

 

 

 

OBRÓT PARTNERKI W PRAWO (Underarm Turn to Right)

 

Partner                                        Partnerka                              Liczenie

 

1. LN w bok

1. PN w bok ze skrętem w

    prawo

1

2. PN w przód w poprzek   

    ciała                                     

2. LN w bok ze skrętem w

    prawo

2

3. LN w bok

3. PN w bok ze skrętem w

    prawo

3

4. PN dostawić do LN bez

    ciężaru ciała – Tap         

4. LN dostawić do PN bez

    ciężaru ciała - Tap

4

 

Uwaga:  Partnerka obraca się pod lewą ręką partnera

 

 

 

OBRÓT PARTNERKI W LEWO  (Underarm Turn to Left)

 

Partner                                        Partnerka                              Liczenie

 

1. PN w bok

1. LN w bok ze skrętem w

    lewo

1

2. LN w przód w poprzek   

    ciała                                     

2. PN w bok ze skrętem w

    lewo

2

3. PN w bok

3. LN w bok ze skrętem w

    lewo

3

4. LN dostawić do PN bez

    ciężaru ciała – Tap         

4. PN dostawić do LN bez

    ciężaru ciała - Tap

4

 

Uwaga:  Partnerka obraca się pod lewą ręką partnera

 

 

 

OTWARCIE  (Openning Out)

 

Partner                                      Partnerka                              Liczenie

 

1. LN w bok ze skrętem w

     lewo

     1. PN w bok ze skrętem w

          prawo

       1

2. PN w miejscu          

     2. LN w miejscu

       2

 

   

3. LN w miejscu

     3. PN w miejscu

       3

4. PN dostawić do LN bez

    ciężaru ciała – Tap         

     4. LN dostawić do PN bez

         ciężaru ciała - Tap

       4

 

Uwaga:  Partnerzy kończą bokiem do siebie.

 

 

 

ZAWINIĘCIE PARTNERKI  (Rolling on the Arm)

 

Partner                                        Partnerka                              Liczenie

 

1. PN w bok ze skrętem w

    prawo

1. LN w bok ze skrętem w

    lewo

1

2. LN dostawić do PN  

2. PN do p-ra ze skrętem w

    lewo

2

3. PN w miejscu

3. LN do p-ra ze skrętem w

    lewo

3

4. LN dostawić do PN bez

    ciężaru ciała – Tap         

4. PN dostawić do LN bez

    ciężaru ciała - Tap

4

 

Uwaga:  Partnerzy kończą przodem do siebie.

 

 

 

 

POŁĄCZENIE DO ĆWICZEŃ :

Krok Podstawowy – Obrót Partnerki w Prawo – Obrót Partnerki w Lewo - Otwarcie – Zawinięcie Partnerki  – Krok Podstawowy - itd

 


Powrót do listy
Copyright © 1990-2023 Romuald Rychcicki

Google+