Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
Szkoła Tańca Romuald Rychcicki Szkoła Tańca Romuald Rychcicki

{ Taniec parami - repertuar }

Szkoła Tańca Romuald Rychcicki
Taniec parami -
- kroki podstawowe
Taniec parami -
- repertuar
Taniec solowy -
- kroki podstawowe
Taniec solowy -
- repertuar
 
Program światowy - tańce latynoamerykańskie - Cha Cha

Cha-Cha

Rytm podstawowy: 1, 2 3 4 i 1

 

 

Poziom Pierwszy - Basic
Basic Step (3 takty) – Underarm TurnNew York (4 takty) – d.c

 

Poziom Drugi - Hand to Hand
Basic Step (3 takty) – Underarm Turn -  New York (2 takty)  Spot Turn -  Hand to Hand  (2 takty) - Spot Turn – d.c

 

Poziom Trzeci - Split Cuban Break
Basic Step (3 takty) – Underarm Turn -  Split Cuban Break (2i3 4i1) – New YorkSplit Cuban Break (2i3 4i1) – New York - Spot Turn -  Hand to Hand  (2 takty) - Spot Turn – d.c

 

Poziom Czwarty - Aida
Basic Step (3 takty) – Underarm Turn - Cuban Break – New York – Cuban Break – New York - Spot Turn -  Hand to Hand (2 takty) - Aida (2 takty) - Spot Turn – d.c.

 

Poziom Piąty - Fan
Basic Step – Fan (2 takty) – Underarm Turn – Cuban Break – New York – Cuban Break – New York - Spot Turn -  Hand to Hand (2 takty) - Aida  (2 takty) - Spot Turn – d.c

 

Poziom Szósty - Towel
Basic Step – Fan (2 takty) – Underarm Turn - Towel (3 takty) - Underarm Turn – Cuban Break – New York – Cuban Break – New York - Spot Turn - Hand to Hand (2 takty) - Aida (2 takty) - Spot Turn – d.c

 

Poziom Siódmy - Hip Twist
Basic Step – Underarm Turn - Hip Twist – Fan (2 takty) – Underarm Turn - Towel (3 takty) - Underarm Turn –  Cuban Break – New York – Cuban Break – New York - Spot Turn -  Hand to Hand (2 takty) - Aida (2 takty) - Spot Turn – d.c

 

Poziom Ósmy - Zig Zag
Basic Step – Underarm Turn - Hip Twist –   Fan (2 takty) – Underarm Turn - Towel (3 takty) - Underarm Turn – Zig Zag (2 takty) – Cuban Break – New York – Cuban Break – New York - Spot Turn -  Hand to Hand (2 takty) - Aida (2 takty) - Spot Turn – d.c

 

Poziom Dziewiąty - Spiral
Basic Step – Underarm Turn - Hip Twist – Fan (2 takty) – Spiral
(2 takty) – Undrerarm Turn - Towel (3 takty) – Underarm Turn Zig Zag (2 takty) – Cuban Break – New York – Cuban Break – New York - Spot Turn - Hand to Hand (2 takty) - Aida (2 takty) - Spot Turn – d.c


Powrót do listy
Copyright © 1990-2016 Romuald Rychcicki

Google+